Östgötatrafiken illustration

 

Illustration till en kampanj för kollektivtrafiken i Östergötland. Uppdelad i fyra affischer som satt uppsatta på Östgötatrafikens hållplatser runt om i länet. Affischerna gick att montera ihop på olika sätt beroende på antalet ramar som fanns tillgängliga på respektive hållplats.